top of page

TERMS OF USE - JURIDISCHE KENNISGEVING

WEB SITE PUBLICATIE

De site met name  www.guermantes-decoration.com wordt door  DICA bvba gepubliceert  


 

 

ALGEMENE TOEGANGSVOORWAARDEN TOT DE SITE WWW.GUERMANTES-DECORATION.COM 

Deze website zal strikt en alleen in het kader van een persoonlijk  en voor individueel doeleinden worden gebruikt. In geen geval zal deze site gedeeltelijk of in zijn geheel op een andere medium of  voor andere doeleinden worden reproduceert zonder een voorafgaand schriftelijk akkoord van Dica sprl. 
DICA bvba,  kan nog aansprakelijk of verantwoordelijk worden gestelt voor gevolgen die voortvloeien uit links en of hypertexten aanwezig op haar site en die naar andere sites verwijzen. Alle Links of hypertexten die naar www.guermantes-decoration.com verwijzen worden enkel en alleen toegelaten mits een voorafgaande en expliciet schriftelijk akkoord van " DICA bvba "

 

TOEGANGSRECHT EN MODIFICATIES VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Bij deze herkent U dat de door U doorgestuurde informatie via de formuliers op deze site strikt en alleen voor commerciele doeleinden worden gebruikt. Alle opgevangen informatie laat ons toe op uw aanvragen of verwachtingen in te gaan.  De wetgeving op de vrijheid en toegangsrecht tot privacy ( IT bestanden), geeft U ten alle tijden het recht om uw persoonlijke gegevens in onze klanten database  te kunnen  raadplegen, wijzigingen en/of verwijderen. Hiervoor dient U ons doodgewoon een schriftelijke aanvraag op ons maatschappelijk zetel te bezorgen.

 

HET GEBRUIK VAN COOKIES 

Onze site maakt gebruik van cookies. Deze cookies zijn er voor uw confort  en zorgen voor het opvangen van informaties telkens U op de site surft . Bij deze vermijdt U als het ware alle herhaaldelijke ingave van informatie, zie vorige bezoeken op onze site.Deze cookies zijn detecteerbaar en  kunnen verwijdert worden indien  gewenst.  Het weigeren van cookies alsook het  uitschakelen van de funktie gebeurt via uw web navigator menu.

 

UITGEVER

DICA sprl

TVA : BE 0402038967
Maatschappelijke zetel : Rue du Page 28 - 1050 Bruxelles 

Verantwoordelijke van de publicatie: Emmanuel van Stratum

 

Elke bezoeker van deze site herkent impliciet dat hij over de gebruiksaanwijzingen van de site werd ingelicht. DICA sprl, streeft zo goed als mogelijk naar juistheid en updating van de op de site aanwezige en gepubliceerde  informatie. DICA sprl, kan niet garant staan voor de juistheid, de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie die ter beschikking staan op deze site. Ze behoudt zich dus het recht om ten allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving, de inhoud ervan te wijzigen of aan te passen. 

 

Als gevolg, wijst Guermantes Décoration alle aansprakelijkheid af voor

  • eventuele onderbrekingen van de site

  • Ontstaan van bug

  • Voor eventuele onnauwkeurigheden of ontbrekende informatie die terugslaan op de ter beschikking gestelde informatie op de website.

  • Voor alle schade die voortvloeit uit frauduleuze inmenging van een derde (derde partij) op de website en die tot een wijziging leiden van de op de site vermelde gegevens en meer in het algemeen voor alle directe en indirecte schade, ongeacht de oorzaak, de oorsprong, de aard of de gevolgen van dit beleid, in het bijzonder de kosten die kunnen ontstaan als gevolg van de verwerving van artikels  voorgesteld op de site, hetzij het verlies van winst, klantenbestand, gegevens of enig ander verlies van materiele en immateriële eigenschappen. 

 

LINKS

De website kan links bevatten die naar andere websites of Internet bronnen verwijzen. In zover we  geen enkele  controle op deze andere websites of externe internet bronnen kunnen uitoefenen kan DICA bvba  " Guermantes Décoration " niet aansprakelijk worden gesteld voor het verstrekken van deze websites en externe bronnen; als gevolg zal en kan DICA bvba geen verantwoordelijkheid dragen voor inhoud, advertenties, producten, diensten die op andere  websites en/of externe bronnen verschijnen. 


DICA bvba, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of opeenvolgende bekend of bewezen verliezen die voortvloeien hetzij van externe websites of internet bronnen of door het gebruik of vertrouwen in de inhoud, de eigenschappen (goederen) of de diensten van deze websites en/of externe bronnen .

 

EIGENDOMSRECHT VAN DICA bvba " Guermantes Décoration "

Hieronder vallen zowel www.guermantes-decoration.com website alsook alle software die rechtstreeks en onrechtsreeks in dit verband worden gebruikt, inclusief vertrouwelijke informatie  ( gegevens )  beschermd door de huidige intellectuele eigendomsrechten of enige andere wet. Tenzij anders vermeld,  blijven intellectuele-eigendomsrechten van kracht op zowel documenten als website. Deze website en haar inhoud, blijven het exclusieve eigendom van DICA bvba " Guermantes Décoration ", zonder enige andere toekenning voor de gebruiker dan zuiver consultatie. 


Alle reproductie van documenten en of foto materiaal op deze site wordt zuiver en slechts toegestaan voor privé en of persoonlijk gebruik.  Alle ander gebruik is verboden.

 

Verder is het ook verboden om de software te wijzigen en het gebruik van gewijzigde versies van de software te benutten om  (zonder dat deze opsomming beperkend is) onbevoegde toegang te verkrijgen en/of deze te gebruiken voor een ander doeleinde dan die door DICA bvba werd omschreven en vastgelegd.

bottom of page